O nas
O nas

Dorota Komiażyk - Pachowska

 

  • Absolwentka studiów pedagogicznych z zakresu pedagogiki opiekuńczo- socjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia zakończyła pracą magisterską na temat „Specyfiki problemów adaptacyjnych do przedszkola dzieci z zaburzeniami widzenia”

  • Ukończyła Studia Podyplomowe o specjalizacji - Logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie obroną pracy dyplomowej „Studium Przypadku - Niedokształcenie mowy o złożonym patomechaniźmie”

  • Słuchaczka Studiów Podyplomowych o specjalizacji - Neurologopedia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie,  zakończonych obroną pracy dyplomowej „Niepłynność mowy o charakterze giełkotu u dziecka  w wieku 12;3”

  • Jest providerem metody „Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy” dla dzieci  z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 r.ż.

  • Ukończyła warsztaty naukowo- szkoleniowe drugiego stopnia  na temat: „Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną”

  • Ukończyła szkolenia m.in. z zakresu: logorytmiki, bajkoterapii, pedagogiki zabawy, animacji czasu wolnego, metody werbo-tonalnej, AAC- wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji

  • Jest certyfikowanym instruktorem Masażu Shantala i Masażu Shantala Body Touch